CASA TURRENT ORÍGENES SAN ANDRÉS ROBUSTO

CASA TURRENT ORÍGENES SAN ANDRÉS ROBUSTO

Capa y capote de San Andrés, tripa San Andrés negro y Nicaragua. Intenso. Medida: 54×5 1/2.